Gianni (deel 15) - Een advocaat, beter vroeg dan laat


posted on .

Omdat het voor ons ook de eerste keer was dat we met het vredegerecht in aanraking kwamen, en we duidelijk zelf geen resultaat boekten, namen we een advocaat onder de arm.

Samen met meester Wijndaele bespraken we de zaak, en hij stelde voor om een verzoekschrift in te dienen met als concrete eisen:

  • Betalen van de huurachterstal: € 2108,55
  • Betalen van de gemaakte kosten voor aangetekende zendingen: € 29,32
  • Betalen van de opzeggingsvergoeding: € 1117,10
  • Betalen van de laatste schijf overname meubels: € 150,00
  • Betalen van de wettelijke interesten op bovenstaande bedragen.
  • Betalen van de rolrechten: € 80,00
  • Betalen van een rechtsplegensvergoeding: € 780,00
  • Bevel om het appartement te verlaten op 28 februari 2017
  • Betalen van de huur tot einde van het contract.
  • Betalen van een bezettingsvergoeding van € 708,55 vanaf 1 maart 2017.

Meester Wijndaele zou ook proberen om de zaak nog zo snel als mogelijk op de rol te krijgen, maar met de kerstperiode was dat niet zo eenvoudig.

22 december 2016 kreeg onze advocaat de melding dat de zaak zou voorkomen op dinsdag 10 januari 2017.

Disclaimer: De blogposts in deze reeks zijn mijn eigen interpretatie van hoe ik alles heb ervaren. Ik probeer zo goed al mogelijk de feiten weer te geven, toch voor de zaken die ik weet. Ik ben geen advocaat, ik kan dus zeker geen juridisch advies geven. Zijn er zaken die volgens jou niet juist zijn? Neem dan gerust contact met mij op